Za sponzorje in donatorje

Obrazec za namenitev dela dohodnine

V skladu s 142. členom Zakona o dohodnini lahko davčni zavezanec zahteva, da se do 0,5% dohodnine, odmerjene po tem zakonu od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje splošno- koristnih namenov, kot so npr. društvo, zveza društev...

Med upravičenci, katerim je mogoče nameniti del dohodnine, je tudi Športno društvo Piran. Za namen odbojke je mogoče nameniti do 0,5% dohodnine. Izpolnjeno zahtevo se pošlje na pristojni davčni urad, lahko pa jo oddate trenerju ali pošljete na naslov Športno društvo Piran, Kajuhova 12, 6330 Piran, ki bo zahtevo posredovalo naprej. Davčni zavezanec lahko zahtevo za namenitev dela dohodnine odda tudi preko sistema eDavki na spletni strani edavki.durs.si, pisno ali ustno na zapisnik pri davčnem organu.

Davčni organ upošteva veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. decembra leta, za katero se dohodnina odmerja. Zahteva velja do trenutka, ko davčni organ prejme novo zahtevo ali preklic zahteve.

Tako zbrana sredstva nam bodo pomagala pri izvedbi našega programa in bodo hkrati tudi moralna podpora, da vztrajamo na začrtani poti. Veseli bomo, če prošnjo posredujete tudi svojim najbližjim in prijateljem.

Hvala za vašo podporo!

Klikni SEM za prenos OBRAZCA

Postopek oddaje vloge preko eDavkov:
Pojdite na spletno stran https://edavki.durs.si/, prijavite v sistem, kliknite na "Dokumenti" ter izberite obrazec "Doh-Don" ali kliknite na: Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije.
Vpišite davčno št. našega društva: 96829818 in odstotek, ki nam ga namenjate npr. 0,5. ter oddajte in elektronsko podpišite vlogo. Hvala!


2018

Brošura 2018 v slovenščini


2017

Brošura 2017 v slovenščini

Brošura 2017 v italijanščini

Brošura 2017 v angleščini


LOGOTIP

Logotip ŠD Piran

Prosimo vas, da nas v primeru uporabe logotipa o tem predhodno obvestite.
Uporaba logotipa brez našega soglasja ni dovoljena.